Ez dira zenbakiak. Gerratik eta pobreziatik igesi doazan gizon eta emakumeak dira, eta eskubideak dabez.

mezu_kateatua_2015eko_iraila_Página_1 mezu_kateatua_2015eko_iraila_Página_2

mezu_kateatua_2015eko_iraila